KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018
Đ/c Nguyễn Văn Thịnh - HUV PCT UBND huyện Núi Thành tặng hoa cho nhà trường ngày lễ khai giảng

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Ba